Gościnność jest naszą pasją!LIPIEC 2012

Zapraszamy na kursy barmańskie, które odbędą się w czerwcu 2012 r.

Uczestnikiem kursu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat. Kurs prowadzony będzie w Kielcach. Kurs trwa 30 godzin - 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych. Nauka kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Po pozytywnym zdaniu egzaminu każdy uczestnik otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim.

Program kursu obejmuje m. in.:
 • Zakres obowiązków barmana oraz kultura zawodu, cechy dobrego barmana. Bezpieczeństwo na stanowisku pracy.
 • Towaroznawstwo napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • Wyposażenie baru; sprzęt barowy, szkło
 • Organizacja pracy
 • Historia i charakterystyka najpopularniejszych napojów mieszanych
 • Propedeutyka miksologii
 • Przykłady napojów mieszanych alkoholowych i bezalkoholowych
 • Zasady serwowania napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • Zasady układania karty alkoholi
 • Prawne aspekty sprzedaży oraz konsumpcji alkoholu oraz wpływ alkoholu na zdrowie.

  Termin kursu: 3-5 lipca 2012 w godzinach: 9.00-16.30
  Ilość uczestników w grupie: 6-10 osób
  Cena kursu: 650 zł/os
  cena zawiera materiały wykorzystywane podczas zajęć, całkowity koszt przeprowadzenia zajęć oraz certyfikaty (słuchacz nie ponosi żadnych dodatkowych opłat).

  Zapisy pod numerem telefonu: 0 664 773 754 (w godz. 15-18) lub e-mail: biuro@sc-horeca.eu O wpisaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń

  Przed rozpoczęciem kursu do dnia 8 czerwca 2012 każdy uczestnik zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 100 zł przelewem na konto bankowe:
  Bank PKO BP
  Nr rachunku: 55 1020 2629 0000 9302 0153 5400
  Odbiorca: BP Bartosz Prońko, 26-130 Suchedniów, ul. Leśna 49A
  W tytule proszę podać imię, nazwisko oraz nazwę kursu i datę jego rozpoczęcia

  Zastrzegamy sobie prawo do odwołania kursu z powodu braku grupy min. 6-osobowej oraz przyczyn niezależnych od orgonizatora. W przypadku odwołania zajęć wszystkie zaliczki będą zwracane.
  Koszty uczestnictwa w kursach mogą być refundowane dla osób bezrobotnych przez Rejonowe (powiatowe i miejskie) Urzędy Pracy
  Bliżyszych informacji udzielają MUP i PUP oraz znajdują się na stronie www.ris.praca.gov.pl numer ewidencyjny 2.26/00006/2010 (firma BP Bartosz Prońko)